A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Рогатинської міської ради

Відділ освіти Рогатинської міської ради

 

В.о. начальника відділу  – Трач Василь Іванович, тел. (03472) 21-4-93.

Адреса електронної пошти:osvita@ronet.com.ua

Мета відділу: підвищення якості, оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу на засадах гуманізації та підготовка педагогів до ефективної професійної діяльності в умовах реформування освіти.

Основні завдання відділу:

1) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості;

2)  визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти;

4) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

5) аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

6) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

7) забезпечення  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

8) вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників

Відділ освіти та туризму райдержадміністрації  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, наказами департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ освіти. 

Вхід для адміністратора