A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Рогатинської міської ради

Оголошено конкурс

Відділ освіти Рогатинської міської ради оголошує конкурс

на посаду директора  Липівської гімназії імені Стефана Качали Рогатинської міської ради

 

Відділ освіти Рогатинської міської ради оголошує конкурс на посади керівників Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців Рогатинської міської ради, Черченського ліцею імені братів Лепких Рогатинської міської ради, Воскресинцівської гімназії  Рогатинської міської ради, Липівської гімназії імені Стефана Качали Рогатинської міської ради, Путятинської гімназії  Рогатинської міської ради, Чесниківської гімназії  Рогатинської міської ради

 

 

 

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної ради Івано-Франіквської області від 31 серпня 2020 року №1.

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної ради Івано-Франківської області

Відділ освіти та туризму Рогатинської  районної державної адміністрації  відповідно до наказу відділу освіти та туризму райдержадміністрації від  03 серпня  2020 року № 41 оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, що знаходиться за адресою: вул. Степана Бандери, 53, с. Бабухів, Рогатинський район, Івано-Франківська область

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (зі змінами).


 

Кваліфікаційні вимоги:  

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

    Перелік документів для участі у конкурсі:

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до відділу освіти та туризму Рогатинської районної державної адміністрації  (вул. Шевченка, 29, м. Рогатин, Івано-Франківська область) відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Рогатинської районної ради від 25.06.2020 року №730-33 /2020, такі  документи:

 • заяву про участь у конкурсі встановленого зразка;

 • згоду  на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;

 • автобіографію  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра

(спеціаліста);

 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше трьох років на день їх подання;

 • довідку про відсутність судимості (дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент подання документів);

 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;

 • заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії( про відсутність конфлікту інтересів);

 • інші документи, що підтверджують її професійні та /або моральні якості (на розсуд заявника).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються у відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 29, місто Рогатин, Івано-Франківська область

Кінцевий термін подання документів: 1700 година  25 серпня  2020 року.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність встановленим вимогам;

 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі конкурсному відборі;

 • оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника (Засновників) та офіційному веб-сайті відділу освіти та туризму райдержадміністрації перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі тестування;

 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

 • презентація повинна містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансового-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Етапи проведення конкурсу:

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

Другий етап: кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації в межах змісту конкурсного випробування.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору можна звертатись до відділу освіти та туризму Рогатинської районної державної адміністрації.

Дата і місце проведення конкурсного відбору

Відділ освіти та туризму Рогатинської районної державної адміністрації  Адреса: вул. Шевченка, 29, м. Рогатин, Івано-Франківська область

Дата проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Контактна особа :

Стружанська Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти та туризму Рогатинської районної державної адміністрації,

телефон (03435)21-493, 0985135540,    

електронна адреса osvita@ronet.com.ua, osvita@rohatyn.if.gov.ua 

Сканкопія наказу відділу освіти та туризму райдержадмінстації від 03.08.2020 №41 "Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної радиІвано-Франківської області" 

Наказ відділу освіти та туризму райдержадмінстації від 03.08.2020 №41 "Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної радиІвано-Франківської області"

Розпорядження Рогатинської районної ради від 31.07.2020 року  №39 "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Бабухівської гімназії Рогатинської районної ради Івано-Франківської області"


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею  Рогатинської районної ради Івано-Франківської області

Відділ освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації  відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту від  02 липня   2019  року № 97 оголошує конкурс на заміщення  вакантної  посади  керівника  Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, що знаходиться за адресою: вул. Р.Шухевича,6,  с. Княгиничі, Рогатинський район, Івано-Франківська область

         Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

         Кваліфікаційні вимоги:  Посаду керівника  закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

        Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до відділу освіти, молоді та спорту Рогатинської районної державної адміністрації  (вул. Шевченка, 29, м. Рогатин, Івано-Франківська область)   відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням  Рогатинської районної ради від 17.05.2018 року №381-16/2018 із змінами,   такі  документи:

 • заява про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • згода  на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;
 • заява про відсутність конфлікту інтересу;
 • автобіографія  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра     (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості (дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент подання документів);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються у відділ освіти, молоді  та спорту   Рогатинської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 29, місто  Рогатин, Івано-Франківська область

Кінцевий термін подання документів: 1715 година  26 липня  2019 року.

Упродовж п’яти  робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі та визначає дати проведення етапів конкурсу.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору можна звертатись до відділу освіти, молоді та спорту  Рогатинської районної державної адміністрації.

Контактна особа –  Стружанська Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу  освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації, телефон (03435)21-493,    електронна адреса osvita@ronet.com.ua,  osvita@rohatyn.if.gov.ua 

Сканкопія наказу про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею 

Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею 

Наказ про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княиницького ліцею Рогатинської районної ради


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Верхньолипицького ліцею  Рогатинської районної ради Івано-Франківської області

Відділ освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації  відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту від  02 липня   2019  року № 96 оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади  керівника  Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 26,  с. Верхня Липиця, Рогатинський район, Івано-Франківська область

         Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

         Кваліфікаційні вимоги:  Посаду керівника  закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

        Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до відділу освіти, молоді та спорту Рогатинської районної державної адміністрації  (вул..Шевченка,29, м. Рогатин, Івано-Франківська область)   відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням  Рогатинської районної ради від 17.05.2018 року №381-16/2018 із змінами,   такі  документи:

 • заява про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • згода  на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;
 • заява про відсутність конфлікту інтересу;
 • автобіографія  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра  (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості (дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент подання документів);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються у відділ освіти, молоді  та спорту   Рогатинської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 29, місто  Рогатин, Івано-Франківська область.

Кінцевий термін подання документів: 1715 година  26 липня  2019 року.

Упродовж п’яти  робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі та визначає дати проведення етапів конкурсу.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору можна звертатись до відділу освіти, молоді та спорту  Рогатинської районної державної адміністрації.

Контактна особа –  Стружанська Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу  освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації, телефон (03435)21-493,   електронна адреса osvita@ronet.com.ua,  osvita@rohatyn.if.gov.ua 

Сканкопія  наказу про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Верхньолипицького ліцею 

Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради 

Наказ про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакнтної посади керівника Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради

Вхід для адміністратора