A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Рогатинської міської ради

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею  Рогатинської районної ради Івано-Франківської області

 

Відділ освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації  відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту від  02 липня   2019  року № 97 оголошує конкурс на заміщення  вакантної  посади  керівника  Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, що знаходиться за адресою: вул. Р.Шухевича,6,  с. Княгиничі, Рогатинський район, Івано-Франківська область

         Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

         Кваліфікаційні вимоги:  Посаду керівника  закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра  та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

        Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до відділу освіти, молоді та спорту Рогатинської районної державної адміністрації  (вул. Шевченка, 29, м. Рогатин, Івано-Франківська область)   відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням  Рогатинської районної ради від 17.05.2018 року №381-16/2018 із змінами,   такі  документи:

 

 

 • заява про участь у конкурсі встановленого зразка;
 • згода  на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»  встановленого зразка;
 • заява про відсутність конфлікту інтересу;
 • автобіографія  та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра  (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості (дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент подання документів);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи подаються у відділ освіти, молоді  та спорту   Рогатинської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 29, місто  Рогатин, Івано-Франківська область

Кінцевий термін подання документів: 1715 година  26 липня  2019 року.

Упродовж п’яти  робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі та визначає дати проведення етапів конкурсу.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перший етап передбачає проведення письмового тестування  за тестовими завданнями відкритої форми для перевірки  на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та  письмового  вирішення ситуаційного завдання.

Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу здійснюється презентація кандидатом перспективного плану розвитку закладу,  а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

З питань надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору можна звертатись до відділу освіти, молоді та спорту  Рогатинської районної державної адміністрації.

Контактна особа –  Стружанська Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу  освіти, молоді та спорту  Рогатинської  районної державної адміністрації, телефон (03435)21-493,    електронна адреса osvita@ronet.com.ua,  osvita@rohatyn.if.gov.ua 

Сканкопія наказу про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею 

Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею 

Наказ про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради

Вхід для адміністратора