A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Рогатинської міської ради

ДОВІДКА за результатами моніторингу організації інклюзивного навчання та виконання рекомендацій ІРЦ в закладах освіти Рогатинської ТГ

Дата: 14.02.2022 15:57
Кількість переглядів: 571

ДОВІДКА

за результатами моніторингу організації інклюзивного навчання та виконання рекомендацій ІРЦ в закладах освіти Рогатинської ТГ

Відповідно до наказу відділу освіти від 17 грудня 2021 року №129 «Про проведення моніторингу організації інклюзивного навчання та виконання рекомендацій ІРЦ в закладах освіти Рогатинської територіальної громади» з 9 до 30 грудня 2021 року проводився моніторинг.

За результатами  якого встановлено наступне:

Із метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, забезпечення психолого-педагогічного супроводу в класах з інклюзивним навчанням у закладах освіти Рогатинської територіальної громади відкриті інклюзивні класи та інклюзивні групи.

У 2021-2022 навчальному році організовано інклюзивне навчання у 11 закладах загальної середньої освіти ( Рогатинський ліцей №1 (12 учнів у 9 класах), Рогатинський ліцей ім. Братів Рогатинців (2 учні у 2 класах), Верхньолипицький ліцей (2 учні в 1 класі), Васючинська гімназія (1учень в 1класі), Воскресинцівська гімназія (1 учень в 1 класі), Лучинецька гімназія (2 учні в 1 класі), Бабухівська гімназія (1 учні в 1 класі), Конюшківська гімназія (2 учні в 2 класах), Підгородська гімназія (1учні в 1 класі), Пуківська гімназія (4 учні в 3 класах), Жовчівська початкова школа (1 учень в 1 класі) та в 1 закладі дошкільної освіти (Рогатинський ЗДО ясла-садок №2 “Дзвіночок”  (3 дитини в 3 групах).

Загалом функціонує 23 інклюзивних класи та 3 інклюзивних групи в яких відповідно навчається 32 дітей  з особливими освітніми потребами з різними нозологіями, а саме: 8 - із затримкою психічного розвитку; 10 - з тяжкими порушеннями мовлення; 3 - з порушеннями інтелектуального розвитку; 2 - з порушеннями зору; 2 - з порушеннями опорно-рухового апарату; 2 - з розладами аутистичного спектру; 5 - із складними порушеннями розвитку.

Нормативно дозволена кількість дітей з ООП в одному класі/групі не порушується і відповідає Порядку організації інклюзивного навчання:

- кількість дітей з ООП в інклюзивному класі становить:

1-3 дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, зокрема з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

- кількість дітей з ООП в інклюзивній групі становить:

одна – три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більше двох осіб з числа дітей сліпих глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо; не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку.

У всіх відвіданих закладах освіти Рогатинської ТГ створені умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до першого поверху. Заклади освіти забезпечені пандусами та кнопками виклику чергового.

Освітній процес у класах/групах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану закладу  освіти, складеного на основі типових освітніх програм.

У зазначених вище закладах освіти видано  накази: «Про створення класів/груп з інклюзивним навчанням», «Про введення штатної одиниці асистента вчителя ЗЗСО/вихователя ЗДО в інклюзивному класі/групі», «Про затвердження положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП», «Про склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП».   

У своїй роботі керівники та відповідальні працівники вказаних вище закладів освіти керуються відповідними нормативно-правовими актами, а саме:

  • Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
  • постановами Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 10 квітня 2019 року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», від 14 лютого 2017 р. № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
  • наказами Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609  «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливим освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти» та іншими чинними нормативно-правовими документами. від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти».

Однією з головних потреб для впровадження якісного інклюзивного навчання в школах є посилення узгодженості дій між ключовими стейкхолдерами цього процесу – ІРЦ, школами/садочками і батьками. Співпраця є тісною - ІРЦ надає системний методичний супровід закладам, де навчаються діти з ООП: коментує висновки КО, якщо у педагогів є потреба прояснити деталі, бере участь у моніторингу виконання висновків і рекомендацій за підсумками комплексної оцінки, фахівці ІРЦ беруть участь в засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу. Таку співпрацю фіксують на рівні супровідної документації, яка стосується навчання того чи іншого учня з ООП, у тому числі наявність угод про співпрацю закладів освіти з ІРЦ.

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання командами психолого-педагогічного супроводу для кожного учня/вихованця розроблено, затверджено та погоджено з батьками  Індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, яка забезпечує індивідуалізацію навчання; визначає потребу в адаптації/модифікації навчального матеріалу, потребу у додаткових допоміжних засобах навчання та складається на основі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку ІРЦ.

У склад команд психолого-педагогічного супроводу входять представники інклюзивно-ресурсного центру, з якими налагоджена тісна співпраця. Засідання команд супроводу проводяться не менше 3 разів на рік, протоколи ведуться обраним секретарем згідно чинних вимог. На засіданнях  розглядаються актуальні питання щодо надання якісних освітніх і корекційних послуг, соціальної взаємодії та навчальної мотивації дитини, моніторинг динаміки розвитку, напрацьовуються рекомендації  щодо подальшої спільної  роботи з батьками.

Діти, які охоплені інклюзивним навчанням, навчаються за освітньою програмою закладу освіти адаптованою/модифікованою (відповідно до потреб дитини) з корекційно-розвитковим складником згідно нозології. Для них складено індивідуальний навчальний план та розклад корекційно-розвиткових занять, який узгоджений з батьками. Учні/вихованці є активними учасниками позашкільних заходів та залучаються до участі в конкурсах, виховних заходах, спортивних змаганнях.

Кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять із учнями/вихованцями з особливими освітніми потребами зазначаються в індивідуальній програмі розвитку з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей  та рекомендацій ІРЦ.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогами, які мають спеціальну освіту. Кожен учень має індивідуальний розклад корекційно-розвиткових занять. Відповідні фахівці забезпечують надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами шляхом проведення індивідуальних занять. Із огляду на вказане вище, прослідковується позитивна динаміка розвитку та навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

 Адміністрації закладів освіти керуються наказом МОН від 23.04.2018 № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти» при підборі корекційного обладнання та додаткових засобів навчання для обладнання ресурсних кімнат, які облаштовані не у всіх закладах освіти. Керівникам Верхньолипицького ліцею, Жовчівської  та Воскресинцівській гімназіях для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами потрібно створити умови для облаштування ресурсних кімнат.

Зміст корекційно-розвиткової роботи реалізується через заняття: розвиток мовлення, логоритміку, корекцію розвитку, соціально-побутове орієнтування, лікувальну фізкультуру, ритміку, психомоторний та сенсорний розвиток.

Проведення корекційно-розвиткових занять здійснюють фахівці, які працюють на основі цивільно-правових угод: вчителі-логопеди - 4 ; практичні психологи - 9; вчителі лікувальної фізкультури - 9; вчителі-дефектологи - 2.

В Рогатинському ліцеї №1 в штат педагогічних працівників введено посаду вчителя-логопеда.

Залучення достатньої кількості фахівців з корекційно-розвиткової роботи для більшості керівників залишається викликом. Надання корекційно-розвиткових занять дитині має здійснюватися згідно з висновком про комплексну оцінку. Корекційно-розвиткові послуги мають надаватися в закладі освіти відповідними фахівцями, яких директор може залучати на умовах цивільно-правових угод, або працівниками закладу освіти. Водночас, корекційно-розвиткові заняття з дитиною з ООП в Жовчівській гімназії не проводяться, не вдалося знайти потрібного фахівця. Частково забезпечені корекційно-розвитковими заняттями діти з ООП у Пуківській, Підгородській, Лучинецькій, Воскресинцівській, Васючинській гімназіях, Верхньолипицькому ліцеї та Рогатинському дошкільному навчальному (ясла-садок) №2 «Дзвіночок». Забезпечені 100% корекційно-розвитковими заняттями діти з ООП у Рогатинському ліцеї №1, Рогатинському ліцеї імені Братів Рогатинців, Конюшківській та Бабухівській гімназіях. Забезпечити всі заклади освіти  корекційними педагогами, особливо в сільській місцевості, зараз немає можливості. Саме тому, зважаючи, що кількість дітей на інклюзивному навчанні постійно збільшується, необхідно педагогічним працівникам закладів освіти пропонувати отримання другої вищої освіти за напрямом «корекційна освіта» а також залучення спеціалістів, які працюють у спеціальних закладах освіти.

Найважливішим чинником якісного інклюзивного навчання у закладах освіти на сьогодні є наявність підготовлених до роботи з дітьми з ООП педагогів, асистентів учителів. Вчителі мотивовані підвищувати компетентність у сфері інклюзивної освіти, однак через відсутність системної підтримки і навчання роблять це самостійно, використовуючи доступні джерела інформації. Їм не вистачає методичних рекомендацій, інструкцій, тренінгів та семінарів з обміну досвідом, які були б затверджені та визнані на рівні держави.

З метою якісної організації інклюзивного навчання в освітніх закладах Рогатинської ТГ введено 23 ставки асистента вчителя (25 педагогічних працівників, у двох закладах (Воскресінцівській та Підгородській гімназіях в одному класі працюють по два асистенти вчителя) та 3 ставки асистента вихователя ЗДО (2 педагогічних працівники).

Документація асистентів вчителів ведеться відповідно до чинних вимог та посадових обов’язків: складено річні плани роботи, оформлено портфоліо учнів, ведуться журнали спостережень. Асистенти вчителів/вихователів постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом участі у семінарах, конференціях, онлайн-курсах на платформах Edera, Всеосвіта, при ІФОІППО та беруть участь в авторських курсах по роботі з дітьми з ООП. У Рогатинському ліцеї № 1 діє методичне об’єднання асистентів вчителів.

В роботі команд супроводу беруть участь медичні працівники освітніх закладів, які спостерігають за здоров'ям учнів з особливими освітніми потребами та надають рекомендації батькам та педагогам.

Адміністрації та педагогам закладів освіти потрібно більше працювати над створенням спеціальних умов для здійснення освітнього процесу з використанням технологій, що забезпечують достатній рівень здійснення корекційно-розвиткової роботи.

Не проводиться у закладах освіти моніторинги за якістю інклюзивного навчання. Узагальнити рух закладу до інклюзії можна оцінити в контексті щорічного самооцінювання, відповідно визначивши у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти ті аспекти освітньої діяльності, які є ключовими для постійного моніторингу прогресу (наприклад, створення безбар’єрного середовища, психологічний клімат, рівень співпраці між педагогами, потреби у професійному розвитку педагогів, які працюють в інклюзивному класі та ін.). Важливо розробити інструментарій збору такої інформації. Систематичне вивчення ситуації у визначених ключових точках дасть можливість керівнику закладу спільно з колективом та батьківською спільнотою оцінювати доступ до інклюзії, а також визначати, що саме потребує втручання і підтримки та які сильні сторони є у закладу на цьому шляху.

 

Рекомендації:

 

Керівникам закладів освіти :

 

організовувати і проводити просвітницьку роботу щодо впровадження інклюзивної освіти, сприяти створенню інклюзивних класів/груп відповідно до потреб учнів;                                                                                                        Постійно

 

передбачати заходи у річному плані роботи закладу освіти, планах методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарадах, тренінгах, семінарах-практикумах, які б сприяли формуванню дружньої атмосфери, запобіганню будь-яким проявам упередженого ставлення та дискримінації;                                                     Постійно

 

забезпечити вчасне виконання та правильність оформлення документації щодо організації інклюзивного навчання;                                                                  Постійно

 

забезпечувати залучення фахівців із числа працівників закладу освіти або додатково залучених фахівців для надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг відповідно до потреб учнів з ООП, з якими укладають цивільно-правові договори, умови оплати праці за проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та перелік фахівців, які можуть їх проводити у закладах освіти, визначено Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88;                                                                 Постійно

 

забезпечити облаштування ресурсної кімнати спеціально облаштованої кімнати (частина кімнати), що має відповідний розподіл функціональних зон, призначених для розвитку учнів з особливими освітніми потребами, гармонізації їх психоемоційного стану та психологічного розвантаження, проведення індивідуальних та групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, облаштування корекційним обладнанням відповідно до наказ МОН від 23.04.2018 №  414;                                                                                               Постійно

 

залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, здібностей, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стан їх здоров'я ;          Постійно

 

удосконалювати умови організації інклюзивного простору, працювати над створенням необхідного навчально-методичного забезпечення щодо впровадження інклюзивної освіти;                                                                                                      Постійно

 

передбачити регулярне самооцінювання в аспекті впровадження якісного інклюзивного навчання;                                                                                      Постійно

 

вжити ефективних заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході вивчення стану організації інклюзивного навчання закладах освіти та виконання рекомендацій ІРЦ, розглянути й обговорити дану довідку на педагогічних радах.

                                                                                                    До 01 березня 2022 року


« повернутися

Вхід для адміністратора